برف‌

 

 

 

بَرْف‌، از پديده‌هاي‌ جوي‌ كه‌ اغلب‌ طبيعى‌دانان‌ قديم‌، در چگونگى‌ پيدايش‌ آن‌ سخنانى‌ گفته‌اند. در اين‌ مقاله‌ نخست‌ آراء يونانيان‌، با تكيه‌ بر الا¸ثار العلويه‌، نوشتة ارسطو، و رساله‌اي‌ به‌ همين‌ نام‌ از تئوفراستوس‌ و نيز الا¸راء الطبيعيه‌ منسوب‌ به‌ پلوتارك‌ كه‌ امروزه‌ آن‌ را از آئتيوس‌ آمدي‌ مى‌دانند، نقل‌، و سپس‌ تأثير آنها بر نظرات‌ دانشمندان‌ مسلمان‌ بررسى‌ شده‌ است‌.


موضوعات مرتبط: تحقیق

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم بهمن 1388 | 20:2 | نویسنده : مدیریت |

انواع ماهواره ها

ماهواره ها رامي توان باتوجه به نوع کاربرد, مداري که درآن مستقرهستند يانوع سيستم طبقه بندي
کرد.ماهواره هااز ديدگاه کاربردي به دوگروه نظامي وغيرنظامي تقسيم مي شوند.درهريک ازاين دو
. گروه , کاربردهاي متعددي وجود داردکه درشکل صفحه بعد به تعدادي ازآنها اشاره شده است
همانطورکه ملاحظه مي شود,ماهواره هابيشتربراي مقاصد نظامي به کارگرفته مي شوند.ماهواره هاي
نظامي از تنوع بيشتري نيز برخوردار هستند. ضمن اينکه با سرمايه گذاريهاي بسيار کلان کشورهاي
.صنعتي , ماهواره هاي نظامي از تکنولوژي پيشرفته تري نيزاستفاده مي کنند

سيرتحولات ماهواره هاي مخابراتي


موضوعات مرتبط: تحقیق

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم بهمن 1388 | 19:59 | نویسنده : مدیریت |

ابرها

ابرهاتوده هاي قابل رويت قطرات اب يا بلورهاي يخ بوده كه در تروپوسفر زمين (پست ترين لايه جو زمين) شناورندو با نيروي باد حركت مي كنند. ابرها از فضا به صورت پوشش سفيدي كه كره زمين را احاطه كرده اند قابل رويت هستند.

چگونگي تشكيل ابرها: ابرها هنگامي تشكيل مي شوند كه بخار اب بر روي ذرات ريز گردوغبار كه در هوا معلقند تقطيرميشود. اين تقطير (تشكيل ابر) در زمان برخورد هواي گرم و سرد اتفاق مي افتد. هنگامي كه هواي گرم از يك سمت كوهستان صعود مي كند يا هنگامي كه بر فراز يك منطقه سرد مانند حجمي از اب خنك حركت مي كند ،خنك مي شود. علت اين پديده اين است كه هواي خنك قادر به حفظ بخاراب كمتري نسبت به هواي گرم بوده واب اضافي به صورت مايع يا يخ فشرده مي شود.

انواع ابرها                      


موضوعات مرتبط: تحقیق

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم بهمن 1388 | 19:58 | نویسنده : مدیریت |

آشنايي با ماهواره هاي هواشناسي            

با همكاري مليحه زراعتي   

ماهواره‌هاي آب و هوائي اولين بار توسط آمريكائي‌ها و در سال 1960 براي مشاهده و دريافت اطلاعات واقعي آب و هوائي به آسمان پرتاب گرديدند. در آگوست همين سال، نخستين تصوير زمين از فضا در روزنامه ملي ژئوگرافيك (Geographic) منتشر گرديد. از اين تاريخ به بعد، ماهواره‌هاي بيشتري به فضا پرتاب شدند.

همانطور كه زمين و ديگر سياره‌ها در مدار


موضوعات مرتبط: تحقیق

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم بهمن 1388 | 19:57 | نویسنده : مدیریت |

آثار زیانبار آلودگی هوا

اطلاعات اولیه

آلودگی هوا تأثیرات بسیار مخربی بر زندگی گونه‌های مختلف حیات در روی زمین دارد و به نوعی زندگی آنان را مورد تهدید قرار می‌دهد. در این مبحث اثرات مخرب آلودگی بر درختان ، جنگلها ، غلات ، انسانها و مواد مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از معضلات تمدنهای پیشرفته آلودگی هوا است. این امر همواره به عنوان یک مشکل اساسی در سر راه زندگی انسان مورد توجه ‌اندیشمندان و دانشمندان علوم محیط زیست بوده‌ است. آلودگی هوا تأثیرات بسیار مخربی بر زندگی گونه‌های مختلف حیات در روی زمین دارد و به نوعی زندگی آنان را مورد تهدید قرار می‌دهد. این مقاله نگاه کوتاهی بر این تأثیرات ویرانگر دارد.

تاثیر بر درختان


موضوعات مرتبط: تحقیق

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم بهمن 1388 | 19:56 | نویسنده : مدیریت |

در این روش از سه شاخص برای تاریخ شروع وخاتمه خشکسالی و تعیین تداوم خشکسالی و کمبود آب استفاده شده که عبارتند از :

1- شاخص میانگین بارش مؤثر روزانه ،‌این شاخص خصوصیات اقلیم شناسی بارش را بعنوان منبع آب برای یک ناحیه یایک ایستگاه نشان می دهد .

2- شاخص انحراف از میانگین بارش مؤثر روزانه .

3- شاخص انحراف از میانگین بارش مؤثر روزانه استاندارد شده .

همچنین پنج شاخص می توان برای کمّی سازی شدت خشکسالی استفاده کرد که عبارتند از :


موضوعات مرتبط: تحقیق

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم بهمن 1388 | 19:53 | نویسنده : مدیریت |

هیدرولوژی چیست ؟

بر اساس آخرین مطالعات تا کنون 5 میلیارد سال از عمر زمین می گذرد و شواهد نشان میدهد که آب از همان ابتدای تشکیل کره زمین نقش مهمی در تحول و قابل سکونت کردن آن به عنوان تنها سیاره قابل زیست داشته است . با تشکیل اقیانوسها و دریاها و تشکیل بخار از روی آنها و ایجاد ابر و بارندگی و به طور کلی گردش آب در طبیعت و جاری شده آب در رودخانه ها و بازگشت مجدد آن به طروق مختلف به اقیانوسها ، ابتدا زندگی اولیه با گیاهان و جانداران پست آغاز شد و سپس گیاهان و حیوانات عالی به وجود آمدند .


موضوعات مرتبط: تحقیق

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم بهمن 1388 | 19:51 | نویسنده : مدیریت |
  فرانک لوید رایت در زندگی حرفه ایش که یک دوره بیش از هفتاد ساله بود ، انواعی از فرمهای معماری را خلق کرد که هنوز بی رقیبند . توان و ظرفیت قابل ملاحظه وی برای نوآوری متکی به خودش را نباید با التقاط گرایی اشتباه کرد . همانگونه که تکرار های بردبارانه میس ون در روهه ، اسطوره روشنگری اروپایی را متجسم می کند ، تغییرات دائمی و خستگی ناپذیر فرم های رایت نیز بیان کننده اسطوره نخستین مهاجران آمریکایی است که باید همواره به سوی فتح سرزمینهای جدید می تاختند تا بتوانند هر بار در شرایط متغیر و نوینی قرار گیرند . اما اخطار استاد پیر به شاگردانش در مورد پرهیز از تفکر آمریکایی تغییر سریع نیز بی دلیل نبود ، زیرا به زعم وی چنین تفکری ممکن بود مسموم کننده باشد . بیان معماری رایت بیش از آن در رابطه با شخصیت فردی وی بود که بتواند یک مکتب گسترده  را پدید آورد . در عین حال وی ملهم از انواع مختلف جنبشهای معماری نیز بود . نفوذ او به علت جانبداریها و تبلیغات فشرده ای که از پروژه هایش می کرد ، عمیق تر می شد . وی سخنرانیهای بیشماری برگزار می کرد ، عقایدش را در زمینه معماری به طور موکد در کتابهای متعدد ، تشریح و بخش اعظم کارهای خویش رامنتشر می کرد . او که در معماری ، به اصطلاح راه خود را می رفت و ساز خود را می زد ،  همراه با -حال و هوای هنری ویژه و زندگی پر ماجرایش ، باعث شده بود که هاله ای از یک حالت اسطوره ای پیرامونش پدید آید . این موضوع بعدها توسط پیروانش که به انتشار تفکر معماری ارگانیک در سرتاسر دنیا کمک کردند ، تقویت شد .................
موضوعات مرتبط: تحقیق

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم بهمن 1388 | 13:50 | نویسنده : مدیریت |

كاهش فقر از طريق رشد اقتصادي

رشد بخش كشاورزي به عنوان بستري براي كسب اهداف توسعه در كشورهاي در حال توسعه امري ضروري قلمداد مي شود . در ميان اهداف مورد نظر ، بهبود و تقويت رشد اقتصادي و كاهش فقر، بهبود امنيت غذايي و حفظ منابع طبيعي بسيار مهم هستند.

كاهش فقر از طريق رشد اقتصادي

در كشورهاي كم درآمد ، بخش كشاورزي


موضوعات مرتبط: تحقیق

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم بهمن 1388 | 13:47 | نویسنده : مدیریت |

" اهمیت هوای پاک"

دیدن آسمان آبی با ابرهای سفید این روزها برای اکثر مردم ، به خصوص کسانی که درابرشهرهایی چون تهران زندگی می کنند ، بی شک به یک آرزو شبیه است.

آلودگی هوا یعنی حضور یک ، چند و یا مخلوطی از آلوده کننده های مختلف در هوای آزاد ، به اندازه ای است که برای انسان مضر بوده و یا موجب زیان رساندن به حیوانات ، گیاهان و اموال شود.

اما پدیده آلودگی هوا در مناطق شهری ، یکی از ره آوردهای انقلاب صنعتی است که از سیصد سال قبل شروع و با توسعه صنعتی و زیاد شدن شهرها بر میزان و شدت آن روز به روز افزوده می شود . تکیه اساسی بر منابع انرژی فسیلی از قبیل زغال، نفت ، گاز و در نهایت آزاد شدن مواد ناشی از احتراق این مواد ، فرآورده های مضر و زیانبخشی را به همراه می آورد که حیات موجودات زنده به ویژه انسانها را تهدید می نماید .

از نخستین دهه های قرن بیستم ، به دنبال مشاهده ارتباط میان آلودگی هوا و تخریب محیط زیست ، بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته ، تحقیقات و برنامه های علمی برای کنترل آلاینده های بسیارمضررا آغاز نمودند ، اما متاسفانه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای در حال رشد این مسئله آن طور که باید مورد توجه قرارنگرفته و وضعیت آلودگی هوا در شهرهای بزرگ روز به به وخامت می گذارد.

 به هر حال آلودگی هوا دراثرچهارعامل اصلی ، تشدید می یابد که عمدتاً ازعواقب صنعتی شدن محسوب می شوند :

زیاد شدن تعدادشهرها و ترویج فرهنگ شهرنشینی .

گسترش ترافیک شهری .

توسعه سریع اقتصادی .

افزایش مصرف انرژی در بخشهای دیگر.

البته عامل اصلی آلودگی هوا در شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران ، افزایش بی رویه مصرف انرژی در کشور است.

آلودگي هوا و مسموميت گياهان


موضوعات مرتبط: تحقیق

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم بهمن 1388 | 13:44 | نویسنده : مدیریت |

شرکت مایکروسافت آخرین نسخه از سیستم‌عامل Windows 7 را در اختیار مشتریان مرکز Software Assurance خود قرار داد. مشتریان این مرکز در اصل آن دسته از شرکت‌های تجاری هستند که با پرداخت مبالغی مشخص، مجوزی دریافت کرده‌اند که به موجب آن تمام نسخه‌های جدید و به‌روزشده سیستم‌عامل مایکروسافت به صورت مستقیم در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

کارشناسان فناوری که در طرح TechNet و MSDN مایکروسافت حضور یافته‌اند نیز به همراه شرکت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مستقل، پیش از این آخرین نسخه از سیستم‌عامل Windows 7 را دریافت کردند.
شرکت مایکروسافت اعلام کرده است که نسخه نهایی Windows 7 را یک هفته قبل از عرضه عمومی این سیستم‌عامل در تاریخ 22 اکتبر، در اختیار شرکای صنعتی و مشتریان تجاری سطح بالای خود قرار می‌دهد تا مطمئن شود که این محصول به صورت گسترده از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری توسط شرکت‌های مختلف مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد و عاری از هرگونه حفره امنیتی است.
این جریان چندان هم عجیب به نظر نمی‌رسد. سیستم‌عامل ویندوز ویستا که در ژانویه 2007 عرضه شده بود، توسط تعداد زیادی از شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پشتیبانی نشد و بر این اساس، کاربران با نبود درایورهای مناسب برای نصب برخی از تراشه‌های اینتل مواجه شدند. این مشکل باعث شد تا ویستا در بازارهای جهانی با کاهش شدید محبوبیت مواجه شود.
"براندون لی‌بلانک"(Brandon LeBlanc) یکی از مدیران مایکروسافت در وبلاگ رسمی مخصوص سیستم‌عامل ویندوز نوشت: «هم‌اکنون زمان آن رسیده است تا روی ابزارهای شما کار کنیم تا مطمئن شویم که Windows 7 قابلیت پشتیبانی از آن‌ها را دارد».


موضوعات مرتبط: آموزش

تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم بهمن 1388 | 9:59 | نویسنده : مدیریت |

شرکت مایکروسافت آخرین نسخه از سیستم‌عامل Windows 7 را در اختیار مشتریان مرکز Software Assurance خود قرار داد. مشتریان این مرکز در اصل آن دسته از شرکت‌های تجاری هستند که با پرداخت مبالغی مشخص، مجوزی دریافت کرده‌اند که به موجب آن تمام نسخه‌های جدید و به‌روزشده سیستم‌عامل مایکروسافت به صورت مستقیم در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

کارشناسان فناوری که در طرح TechNet و MSDN مایکروسافت حضور یافته‌اند نیز به همراه شرکت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مستقل، پیش از این آخرین نسخه از سیستم‌عامل Windows 7 را دریافت کردند.
شرکت مایکروسافت اعلام کرده است که نسخه نهایی Windows 7 را یک هفته قبل از عرضه عمومی این سیستم‌عامل در تاریخ 22 اکتبر، در اختیار شرکای صنعتی و مشتریان تجاری سطح بالای خود قرار می‌دهد تا مطمئن شود که این محصول به صورت گسترده از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری توسط شرکت‌های مختلف مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد و عاری از هرگونه حفره امنیتی است.
این جریان چندان هم عجیب به نظر نمی‌رسد. سیستم‌عامل ویندوز ویستا که در ژانویه 2007 عرضه شده بود، توسط تعداد زیادی از شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پشتیبانی نشد و بر این اساس، کاربران با نبود درایورهای مناسب برای نصب برخی از تراشه‌های اینتل مواجه شدند. این مشکل باعث شد تا ویستا در بازارهای جهانی با کاهش شدید محبوبیت مواجه شود.
"براندون لی‌بلانک"(Brandon LeBlanc) یکی از مدیران مایکروسافت در وبلاگ رسمی مخصوص سیستم‌عامل ویندوز نوشت: «هم‌اکنون زمان آن رسیده است تا روی ابزارهای شما کار کنیم تا مطمئن شویم که Windows 7 قابلیت پشتیبانی از آن‌ها را دارد».


موضوعات مرتبط: متفرقه

تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم بهمن 1388 | 9:59 | نویسنده : مدیریت |
براي دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرماييد ...
موضوعات مرتبط: آپديت

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم بهمن 1388 | 14:58 | نویسنده : مدیریت |

براي دانلود به ادامه مطلب مراجعه نماييد....


موضوعات مرتبط: آپديت

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم بهمن 1388 | 14:48 | نویسنده : مدیریت |

براي دانلود به ادامه مطلب مراجعه نماييد ....

موضوعات مرتبط: آپديت

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم بهمن 1388 | 14:35 | نویسنده : مدیریت |

كافي نت صورتي

 

انواع پرو‍ژه هاي رشته معماري پذيرفته مي شود .

ماكت - اتوكد - ارشيكت - تريدي مكس - راندو مداد رنگي و ...

كافي نت صورتي : نيشابور ، شهرك قدس ، بالاتر از دانشگاه ۵ ،روبروي صندوق مهر
تلفكس : ۶۶۱۶۹۲۹ - ۰۵۵۱
محمديان : ۰۹۱۵۳۵۲۲۵۷۱ - ۰۹۳۷۰۴۰۷۵۰۰
نصرآبادي : ۰۹۱۵۱۵۴۴۴۰۳ - ۰۹۳۵۲۹۸۷۲۰۰

موضوعات مرتبط: همكاران

تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم بهمن 1388 | 12:52 | نویسنده : مدیریت |
مجتمع كارخانه جات طوس چيني ( سهامي عام)

«استخدام نيروي انساني»
 
 
1-      مدير اداري با مدرك ليسانس يا فوق ليسانس با حداقل 10 سال سابقه كار مفيد در واحدهاي صنعتي بخش خصوصي
2-      ليسانس يا فوق ليسانس روانشناسي ترجيحا گرايش صنتعي
3-      ليسانس علوم اجتماعي جهت روابط عمومي
4-      ليسانس يا فوق ليسانس برنامه هاي آموزشي آشنا با واحدهاي صنعتي
5-      ليسانس يا فوق ليسانس مديريت بازرگاني با حداقل 5 سال سابقه مفيد
6-      ليسانس يا فوق ليسانس بازاريابي با تسلط كافي زبان انگليسي با حداقل 5 سال سابقه كار مفيد دربازارهاي خارجي
7-      ليسانس يا فوق ليسانس كامپيوتربا گرايش نرم افزار
8-      ليسانس با فوق لي ليسانس يا فوق ليسانس صنايع با گرايش كنترل موجوديها با تجربه كار مفيد جهت مديريت انبارها
9-      ليسانس ابزار دقيق آشنايي با سيستم PM
10- ليسانس يا فوق ليسانس صنايع با تجربه تعمير و نگهداري (نت)
11- ليسانس و فوق ليسانس  الكترونيك با حداقل 5 سال سابقه كار مفيد
12- ليسانس يا فوق ليسانس الكتروتكنيك
13- ليسانس و فوق ليسانس برق با حداقل 5 سال سابقه كار مفيد
14- ليسانس مكانيك الكترونيك با حداقل 5 سال سابقه كار مفيد در واحدهاي صنعتي
15- ليسانس يا فوق ليسانس سراميك با حداقل 10 سال سابقه كار
16- ليسانس يا فوق ليسانس حسابداري صنعتي با حداقل 5 سال سابقه كار مفيد
17- ليسانس يا فوق ليسانس طراحي صنعتي و تسلط به نرم افزار   بصورت حرفه اي

18-     ليسانس يا فوق ليسانس كامپيوتر با گرايش نرم افزار و تسلط به امور شبكه باحداقل 4 سال سابقه كار مفيد

19-      فوق ديپليم مكانيك و برق و نقشه كشي صنعتي يا دوره هاي 18 ماهه ايران و آلمان  

20- ليسانس يا فوق ليسانس رياضي و آمار
21- ليسانس يا فوق ليسانس عمران با حداقل سه سال سابقه كار مفيد
توضیحات :
- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت غیر پزشکی الزامی است.
- ارسال مدارک هیچگونه تعهدی را برای استخدام ایجاد نمی کند.
- مدارک ارسالی عودت نخواهد شد .
مدارک مورد نیاز:
- فرم تقاضای کار تکمیل شده
- یک قطعه عکس
 
براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم استخدام به كافي نت صورتي مراجعه نماييد .
كافي نت صورتي : نيشابور ، شهرك قدس ، بالاتر از دانشگاه ۵ ،روبروي صندوق مهر
تلفكس : ۶۶۱۶۹۲۹ - ۰۵۵۱
محمديان : ۰۹۱۵۳۵۲۲۵۷۱ - ۰۹۳۷۰۴۰۷۵۰۰
نصرآبادي : ۰۹۱۵۱۵۴۴۴۰۳ - ۰۹۳۵۲۹۸۷۲۰۰

موضوعات مرتبط: استخدامي

تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم بهمن 1388 | 12:48 | نویسنده : مدیریت |

كافي نت صورتي

Avira Antivir Virus Definition File Update February 5, 2010

آپدیت اویرا تاریخ ۵ - ۲- ۲۰۱۰

حجم : ۲۹.۳ مگابايت

External Mirror 1 - NT/2K/XP [ZIP]

External Mirror 2 - NT/2K/XP [ZIP]

External Mirror 3 - NT/2K/XP [ZIP]

External Mirror 4 - 98/ME [ZIP]

External Mirror 5 - 98/ME [ZIP]

External mirror 6 - VDF update [ZIP]

 


موضوعات مرتبط: آپديت

تاريخ : یکشنبه هجدهم بهمن 1388 | 13:47 | نویسنده : مدیریت |
C++
انجام پروژه هاي برنامه نويسي خود را به ما بسپاريد
C , C++ , Asembly
 
انجام پروژه هاي برنامه نويسي با زبان هاي برنامه نويسي
سي  ، سي پلاس پلاس و اسمبلي
 
خانم سليمانيان ( كافي نت صورتي 6616929-0551)

موضوعات مرتبط: معرفي همكاران جديد

تاريخ : چهارشنبه چهاردهم بهمن 1388 | 22:43 | نویسنده : مدیریت |
همكاري
 
 
كافي نت صورتي
به منظور ارائه خدمات بيشتر و با كيفيت تر از شما دوستان گرامي دعوت به همكاري مي كند .
لطفا كساني كه تمايل به همكاري با ما را دارند در قسمت پيغام ( پيغام خصوصي ) اطلاعات زير را وارد نمايند :
1- نام و نام خانوادگي
2- تلفن تماس
3- ليست نرم افزارهايي كه تمايل به همكاري دارند .
4- اگر تمايلي به آموزش دادن دارند مي توانند براي ما بنويسند.
5- ليست قيمت ( اگر قيمت خاصي مد نظر داريد)
6- ليست قيمت آموزش ها
 
بعد از تكميل كردن فرم و ثبت اطلاعاتتان ما براي شما بازاريابي مي كنيم
و با شما تماس خواهيم گرفت.
براي كسب اطلاعات بيشتر با ما تماس بگيريد .............
كافي نت صورتي
تلفكس : 05516616929
محمديان : 09153522571 - 09370407500
نصرآبادي : 09151544403 - 09352987200
آدرس : نيشابور ، شهرك قدس ، بلوار دانشگاه ، بالاتر از دانشگاه 5 ، روبروي صندوق مهر
 
منتظر شما هستيم . . . . .


موضوعات مرتبط: همكاران

تاريخ : چهارشنبه چهاردهم بهمن 1388 | 22:43 | نویسنده : مدیریت |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.